Onderzoekersdag 2016

De 10e Onderzoekersdag van Instituut Gak vond dit jaar plaats op maandag 12 december in EYE Amsterdam. In dit lustrumjaar wilde Instituut Gak niet alleen de ‘eigen’ onderzoekers uitnodigen, maar ook en vooral de potentiële belanghebbenden van de onderzoeksresultaten: beleidsmakers, werkgevers, uitvoeringsinstanties etc. Het thema van de 10e Onderzoekersdag luidde dan ook:

‘Van wetenschap naar praktijk: de vertaalslag over en weer…’

Maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek is van groot en toenemend belang. Hoe kunnen wetenschappers de uitvoeringspraktijk zo goed mogelijk bedienen? Hoe kan de vertaalslag van wetenschap naar praktijk én weer terug zo goed mogelijk gemaakt worden, opdat óók wetenschappers gevoed worden door die uitvoeringspraktijk?

Presentaties workshops:


1 – Hoe werkt valoriseren


2 – Toereikendheid van pensioenopbouw na de crisis en pensioenhervormingen


3 – Praktijk gericht onderzoek een kwestie van tweerichtingsverkeer


4 – Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen


5 – Het professioneel en democratisch tekort van de participatiesamenleving


7 – Pensioenstelsel voor jong en oud


8 – Chronisch zieken en werk (1)


8 – Chronisch zieken en werk (1)


8 – Chronisch zieken en werk (2)


8 – Chronisch zieken en werk (3)


9 – Om de balans in de nieuwe welvaartstaat (1)


9 – Om de balans in de nieuwe welvaartstaat (2)


10-Participatiewet en inclusief werkgeven


ppt Carl Rohde


Foto’s: VOOG beeld en tekst. Voor meer foto’s kijk op onze Facebook pagina en like ons!

In de database ‘Wie doet wat’ kunnen onderzoekers bekijken wat andere onderzoekers binnen de programma’s van Instituut Gak afgelopen jaar hebben gedaan. Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen (alleen voor betrokken onderzoekers):

button_gids