Onderzoekersdag 2017

foto: Marcel Vogel

De 11e Onderzoekersdag van Instituut Gak vond plaats op maandag 4 december 2017 in het EYE Filmmuseum te Amsterdam.
Dit jaar stond het thema ‘Transformaties in het stelsel’ op het programma. Wat is de stand van zaken rond sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid, welke ontwikkelingen zien we op basis van onderzoek én in de beleidspraktijk? Een terugblik op onderzoek van de afgelopen jaren en een blik op mogelijke richtingen voor de toekomst. Speciale aandacht was er, evenals vorig jaar, voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, was onze key note spreker. Hierna volgde een panel waarin de onderzoekers Gijsbert Vonk (hoogleraar socialezekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen) en Bas ter Weel (algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek) plaatsnamen samen met Hélène Oppatja (gemeentesecretaris Wassenaar) en Ronald Venderbosch (directeur Participatie gemeente Amsterdam). Ieder vanuit de eigen expertise, over de transformaties in het stelsel van sociale zekerheid. Ten slotte sloot Bas Haring de dag af met een filosofische reflectie op de thema’s die gedurende de dag aan bod zijn gekomen.
De workshops zijn aangeboden in twee rondes en gingen onder andere over de belofte van nabijheid die in de decentralisaties centraal staat, over de (gemeentelijke verschillen in) uitvoering van sociale wetgeving en over het maken van de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en vice versa.

Hieronder zie je een aantal presentaties terug:

Werklozen na 1 jaar afgeschreven

Transformaties_in_het_recente_verleden

Niet_langer_in_de_Wajong

Dichterbij_clienten

Rechtsstatelijke aspecten

Vertaalslag wetenschap naar praktijk

Voor foto’s van Marcel Vogel zie onze Facebookpagina, vergeet deze pagina niet te ‘liken’!

In de database ‘Wie doet wat’ (geactualiseerd per 1 december 2017) kunnen onderzoekers bekijken wat andere onderzoekers binnen de programma’s van Instituut Gak afgelopen jaar hebben gedaan. Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen (alleen voor betrokken onderzoekers):

button_gids