terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. C.C.A.M. Sol
Hugo Sinzheimer Instituut


Bijlage:

Samenvatting


Activating states

Binnen het onderzoeksprogramma is onderdeel Activating States een relatief beperkt onderzoeksproject. Het onderzoek heeft tot doel om de ontwikkeling in de uitvoering van de dienstverlening aan werkzoekenden in Nederland in de tijd te analyseren en te vergelijken met die in Groot Brittannië en Australië. Ook wordt in internationaal perspectief de impact onderzocht van de managementkeuzes en strategieën van eerstelijnsuitvoerenden op de mogelijkheden van beleidsmakers om te sturen op een meer geïndividualiseerde dienstverlening via prestatietargets en managementcontracten.