terug

Status:
Lopend

Projectleider:
drs. L. Kok
SEO Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam

Begindatum:
September 2017

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

Begin 2016 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op verzoek van minister Asscher het rapport ‘Gelijk goed van start’ uitgebracht (SER, 2016). Een van de belangrijkste adviezen in het rapport betreft kinderen met een ontwikkelingsachterstand, zij moeten in aanmerking komen voor extra stimuleringsprogramma’s. Het onderliggende doel van het SER-rapport is de versnippering in het aanbod van kinderopvang tegen te gaan, doorlopende ontwikkel- en leerlijnen te creëren en samenwerking tussen a) de basisschool, b) voorschoolse en vroegschoolse educatieprogramma’s en c) kinderopvang te bevorderen.
Dit onderzoek beoogt een ontwerp te maken voor een robuust stelsel van kinderopvang dat versnippering tegengaat en tegelijkertijd kinderen met een ontwikkelingsachterstand een goede start geeft. Daartoe zal worden nagegaan:
1. welke culturele en sociaaleconomische factoren een rol spelen bij de beslissing van ouders om (in deeltijd) te gaan werken en om gebruik te maken van kinderopvang.
2. welke kenmerken van kinderopvang voor ouders van belang zijn. We meten onder andere hoeveel extra kinderen van ouders met een laag inkomen naar de kinderopvang gaan als de prijs van kinderopvang omlaag gaat.
3. wat Nederland kan leren van stelsels in het buitenland.
Op basis van deze informatie zal een ontwerp worden samengesteld voor een robuust stelsel van kinderopvang. Dit ontwerp zal worden voorgelegd aan partijen in het veld om het ontwerp aan te scherpen en een draagvlakmeting te verrichten.