terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. M.J. Keune
Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies (AIAS)

Begindatum:
Januari 2018

Werk, zekerheid en belangenvertegenwoordiging in de creatieve sector

De arbeidsmarkt in Nederland is in rap tempo aan het veranderen. Er is sprake van sterke flexibilisering en diversificatie van arbeidsrelaties, een toenemende spanning tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het stelsel van sociale zekerheid, en een afnemende rol voor traditionele collectieve belangenvertegenwoordiging via vakbonden en werkgeversorganisaties.
Het project onderzoekt de gevolgen van deze veranderingen voor werkenden in de creatieve sector. Deze sector, – bestaande uit marktgeoriënteerde creatieve diensten als grafisch ontwerp, gaming, fashion, entertainment en media wordt gezien als een van de motoren van de kenniseconomie en is een proeftuin op het gebied van de organisatie van werk. Ook is het een sector waar de traditionele collectieve belangenvertegenwoordigers maar een beperkte rol spelen en waar het huidige sociale zekerheidsstelsel maar in beperkte mate zekerheden biedt.
In het project wordt onderzocht:
1. Hoe verschillende doelgroepen werkenden in de creatieve sector hun belangen definiëren en afwegen.
2. Welke collectieve mechanismen ze gebruiken om hun belangen te behartigen en onzekerheden te beheersen, in hoeverre het traditionele sociale zekerheidstelsel hierin voldoet en in hoeverre beperkingen van dit stelsel worden opgevangen door alternatieve collectieve mechanismen.
3. Welke dominante arbeidsmarkttrajecten kunnen worden onderscheiden in de sector en in hoeverre deze trajecten een uitkomst zijn van de belangen die de werkenden hebben of van het gebrek aan capaciteit om hun belangen te vertegenwoordigen.
Het project voorziet ook in een vergelijkende studie van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.