terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
drs. Fabian Dekker
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht


Bijlage:

Samenvatting


Zzp’ers: op weg naar een nieuwe arbeidsmarkt en een nieuw beleid?

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn steeds meer zelfstandigen zonder personeel actief. Veel beleidsmakers en wetenschappers zien dit als de ultieme uitingsvorm van het voortschrijdende sociaal-culturele proces van ‘individualisering’. Volgens deze zienswijze willen de hedendaagse burgers zoveel mogelijk individuele vrijheid om de eigen arbeidsloopbaan gestalte te geven. In Nederland bedraagt het aantal zelfstandigen in 2010 circa 14 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van dit percentage is circa tweederde ondernemer zonder personeel.

Er zijn inmiddels diverse studies naar zzp’ers. Sommige richten zich op de instroom, andere op hun arbeidsmarktpositie of belichten de beweegredenen om zzp’er te worden. Ook zijn er studies waarin de opvattingen van zzp’ers over sociale zekerheid centraal staan. Daarnaast heeft de SER in 2010 een advies uitgebracht over de positie van de zzp’er met betrekking tot de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidstelsel. Over de toekomstige ontwikkeling van het aantal zzp’ers is daarentegen weinig bekend. Antwoord op vragen of de trend zich voortzet en wat dit betekent voor het stelsel van sociale zekerheid zijn in wetenschappelijk en beleidsmatig opzicht van groot belang. Dit onderzoek dat een looptijd heeft van 18 maanden tracht op gefundeerde wijze uitspraken te doen over de mogelijke ontwikkelingen van het aantal zzp’ers in de toekomst en de consequenties hiervan voor het sociale zekerheidsstelsel.