Bestuur

Het bestuur vergadert zesmaal per jaar. In deze vergaderingen worden onder andere besluiten genomen met betrekking tot:

• het te voeren beleid om de doelstellingen van het instituut te kunnen realiseren;
• specifieke thema’s waaraan het instituut aandacht wil besteden;
• evaluatie van de voortgang van de verschillende onderzoeksprogramma’s en projecten;
• beoordeling van de subsidieaanvragen en de onderzoeksprogramma’s in het licht van het beleid van het instituut;
• het functioneren van de bijzondere hoogleraren en lectoren van wie de leerstoelen respectievelijk het lectoraat door het instituut worden gefinancierd, het benoemen van nieuwe hoogleraren en lectoren en eventuele instelling van nieuwe leerstoelen en lectoraten;
• het te voeren beleggingsbeleid.

Voor een aantal besluiten geldt dat het bestuur zich laat adviseren door de raad van advies, de beleggingscommissie, de wetenschappelijke raad en/of het bureau.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mr. F.K. Buijn (voorzitter) heeft als oud-notaris bij de Brauw Blackstone Westbroek een grote kennis van juridische, notariële, vennootschapsrechtelijke en fiscale zaken. Hij was vice-voorzitter van Stichting Gak Holding.
  • Dr. E.P. de Jong (vice voorzitter) was hoogleraar sociaal recht, voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad, lid hoofddirectie en later president-directeur Vereniging GAK en voorzitter Raad van Bestuur Gak Groep N.V. Hij was lid van de Raad van Bestuur van Achmea Holding N.V. en van het bestuur van Stichting Gak Holding. Hij is vanaf de oprichting van het instituut lid van het bestuur en sinds 1 september 2010 vicevoorzitter.
  • Dr. L.J.C.M. le Blanc heeft als directeur-generaal van het Ministerie van Financiën, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers, CFO van de Oost-Europa Bank, directeur International Finance bij de staatsfinancieringsmaatschappij CDC in Parijs en CFO van Urenco een veelzijdige kennis op financieel terrein, waaronder vermogensbeheer. Momenteel is hij bestuurslid van het ABP, voorzitter van ETC Ltd. en van Andreas Capital.
  • Drs. L.M.L.H.A. Hermans heeft als voormalig voorzitter van het MKB, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, commissaris van de koningin in Friesland, burgemeester van Zwolle, gemeenteraadslid in Nijmegen en lid van de Tweede Kamer de Staten-Generaal een lange ervaring in het openbaar bestuur.
  • Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy heeft als voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en bestuursvoorzitter van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht veel bestuurlijke ervaring. Zij is thans voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, commissaris bij ING en bestuurslid van het KCO.
  • Drs. A.F. van der Touw is voormalig bestuursvoorzitter van Siemens Nederland NV en is daarnaast vice-voorzitter van het hoofdbestuur VNO-NCW, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden en per 1 april 2018 voorzitter RvC TenneT.