Bestuur

Het Bestuur van Instituut Gak vergadert zes maal per jaar. In deze vergaderingen worden onder andere besluiten genomen over:

  • De thema’s waaraan de stichting (door middel van onderzoek) aandacht wil besteden;
  • Het beschikbare subsidiebudget;
  • Het beleggingsbeleid;
  • De ingediende subsidieaanvragen.

Het Bestuur laat zich adviseren door de Raad van Advies, de Beleggingscommissie, de Wetenschappelijke Raad en het bureau.

Het Bestuur bestaat uit:

  • Mr. F.K. Buijn (voorzitter) (1950) heeft als oud-notaris bij de Brauw Blackstone Westbroek een grote kennis van juridische, notariële, vennootschapsrechtelijke en fiscale zaken. Hij was vice-voorzitter van Stichting Gak Holding.
  • Dr. E.P. de Jong (vice voorzitter) (1945) heeft kennis van de sociale zekerheid opgedaan onder andere tijdens zijn loopbaan als hoogleraar sociaal recht, voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad, lid van de hoofddirectie en later president-directeur Vereniging G.A.K., voorzitter van de Raad van Bestuur Gak Groep N.V en lid van de Raad van Bestuur van Achmea Holding N.V. Hij was lid van het bestuur van Stichting Gak Holding.
  • Dr. L.J.C.M. le Blanc (1946) heeft als directeur-generaal van het Ministerie van Financiën, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers, CFO van de Oost-Europa Bank, directeur International Finance bij de staatsfinancieringsmaatschappij CDC in Parijs en CFO van Urenco een veelzijdige kennis op financieel terrein, waaronder vermogensbeheer. Momenteel is hij bestuurslid van het ABP, voorzitter van ETC Ltd. en van Andreas Capital.
  • Drs. L.M.L.H.A. Hermans (1951) heeft als voormalig voorzitter van het MKB, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, commissaris van de koningin in Friesland, burgemeester van Zwolle, gemeenteraadslid in Nijmegen en lid van de Tweede Kamer de Staten-Generaal een lange ervaring in het openbaar bestuur.
  • Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy (1951) heeft als voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en bestuursvoorzitter van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht veel bestuurlijke ervaring. Zij is thans voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, commissaris bij ING en bestuurslid van het KCO.
  • Drs. A.F. van der Touw (1955) is sinds 2010 bestuursvoorzitter van Siemens Nederland NV en is daarnaast vice-voorzitter van het hoofdbestuur VNO-NCW, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden en per 1 april 2018 voorzitter RvC TenneT.

Met leedwezen hebben wij op 31 augustus 2017 kennis genomen van het overlijden van de heer Mr. P.A.F.W. Elverding. De heer Elverding was vanaf 2009 tot aan zijn overlijden lid van het bestuur.