Publiciteit van uw project of onderzoek

Als u financiële ondersteuning van Instituut Gak krijgt en u wilt hier aandacht aan besteden via uw eigen communicatiekanalen, bieden we u de volgende richtlijnen.

Naamsvermelding
Wij stellen het op prijs om als financier vermeld te worden. Omdat onze organisatienaam geregeld verkeerd wordt gespeld, attenderen wij u op de correcte spelling, namelijk:

Instituut Gak

Deze woorden beginnen met twee beginkapitalen, en ‘Gak’ wordt dus NIET in hoofdletters geschreven. Kort onze organisatienaam NIET af, bijvoorbeeld als SIG. Varianten als Gak-fonds en GAK zijn ook onjuist.
Uiteraard kunt u een korte toelichting op onze organisatie geven. Daarvoor kunt u de volgende tekst gebruiken:

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Logo
U kunt het logo van Instituut Gak in drukwerk, op websites en in andere media gebruiken. Dit logo bestaat uit een beeld en de naam van de organisatie in kleine letters. Deze twee onderdelen mogen niet los van elkaar worden gebruikt. Het logo is alleen in kleur verkrijgbaar en in diverse bestandsformaten te downloaden, afhankelijk van de toepassing:

De PMS-kleurcodes zijn:
PMS 282
PMS 390

Foto’s en filmpjes
Hebt u kwalitatief goede foto’s of videofilmpjes (YouTube) van uw initiatief? Wij ontvangen ze graag om te gebruiken op onze social media kanalen.

Vóórdat u publiceert
Wij waarderen het als u vóór publicatie van ons logo en/of bij naamsvermelding een voorbeeld aan ons voorlegt. Voor nadere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Noor Trompenaars (communicatieadviseur) via telefoonnummer 035 – 625 90 41 (behalve maandag) of via e-mailadres noor@instituutgak.nl.

Social media
Social media spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de communicatie. Hieronder vindt u enige suggesties voor het vergaren van bekendheid via social media. Mocht u gebruik maken van social mediakanalen om uw project meer bekendheid te geven, stellen wij het op prijs vermeld te worden.

  • Gebruik in uw tweets over het project altijd de tekst @InstituutGak. Zo kunnen wij uw tweet ook makkelijk retweeten. Zorg ook dat u @InstituutGak ‘volgt’.
  • ‘Like’ Instituut Gak op Facebook. Zo blijft u op de hoogte van ons nieuws.
  • Maak een YouTube-account aan en plaats filmpjes van uw activiteiten. Dit kunt u ook weer delen via Facebook en Twitter. Ook Instituut Gak heeft een account.
  • Volg nieuws van Instituut Gak op onze LinkedIn-bedrijfspagina.
  • ‘Like’ Instituut Gak op Instagram en blijf zo op de hoogte van onze projecten.