Leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, met – naast de AOW – diverse kapitaalgedekte aanvullende pensioenen, dat in de vorige eeuw door de sociale partners is opgebouwd. Maar wat is de toekomst hiervan? Mede door de vergrijzing kent het stelsel een aantal uitdagingen, vooral bij de aanvullende pensioenen. Met de groeiende pensioenvermogens nemen ook de risico’s toe en wordt het moelijker om de deelnemers zekerheid met betrekking tot de hoogte van het pensioen te bieden. Vragen die bij deze leerstoel aan bod komen zijn: hoe kunnen pensioenbesparingen bijdragen aan de groei en stabiliteit van de Nederlandse economie? Wat is de rol van pensioenen in de financiële planning over de levensloop van individuele deelnemers? Welke mogelijkheden zijn er om tot verbindingen te komen tussen pensioenen, ouderenzorg, hypotheken en woonvoorzieningen en wat is daarbij de gewenste balans tussen collectieve uitvoering en individuele keuzevrijheid?