Leerstoel Pensioenrecht

Deze leerstoel is bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van het wetenschapsgebied pensioenrecht. Bij het pensioenrecht gaat het om inkomenszekerheid voor de oude dag, voor nabestaanden of bij arbeidsongeschiktheid. Vergrijzings- en verdelingsvraagstukken die invloed hebben op de toekomst(-bestendigheid) van het pensioenstelsel hebben daarbij de bijzondere aandacht. De leeropdracht richt zich vooral op het arbeidsgerelateerde pensioen. Onderdeel hiervan is het verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het publiceren over het pensioenrecht. Zo wordt in Nijmegen het mastervak pensioenrecht aangeboden aan studenten, waarvoor in 2015 het boek ‘Pensioenrecht’ is ontwikkeld. Het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van pensioenrecht gekoppeld aan de leerstoel gaat over de juridische en maatschappelijke solidariteitsgrenzen in het pensioenstelsel en de verhouding tussen juridische en economische eigendomsrechten bij pensioen.