terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. T.E. Nijman
Netspar, Tilburg University

Begindatum:
Maart 2015

Beleggingsresultaten van niet-liquide activa op lange termijn

Pensioen staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Dat is begrijpelijk: een goede oudedag is wat iedereen wenst en waar we graag voor sparen. Maar, aan dat sparen blijken risico’s verbonden: soms gaat het goed, soms levert sparen minder op dan verwacht. Sparen voor pensioen heeft echter ook een voordeel: er is een lange tijd dat het geld kan renderen. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze lange horizon gebruikt kan worden om de pensioenbetalingen minder gevoelig te maken voor de grilligheid van financiële markten.

In het bijzonder wordt gekeken naar beleggingen in zogenaamde illiquide activa. Dit zijn bijvoorbeeld illiquide aandelen of obligaties, onroerend goed, infrastructurele projecten of langetermijn investeringen in kleinere bedrijven. Deze investeringen zijn vaak minder goed verhandelbaar en daarom minder aantrekkelijk voor op de kortere termijn gerichte beleggers; dat maakt deze beleggingen ook goedkoper. Voor een langetermijn belegger is de slechte verhandelbaarheid echter geen probleem, omdat die de tijd heeft om te wachten. Dergelijke beleggingen zijn voor pensioenbeleggers potentieel juist aantrekkelijk. Dit voordeel moet wel worden afgewogen tegen mogelijke nadelen, zoals het minder gemakkelijk kunnen aanpassen van de beleggingsportefeuille en het tegen hogere kosten moeten verkopen van beleggingen als waarde wordt overgedragen of pensioeninkomen wordt uitgekeerd.