3 juni 2019

Oratie Olaf van Vliet vr 7 juni 2019

Olaf van Vliet

De leerstoel Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief (in het Engels: Comparative welfare state analysis) geeft Olaf van Vliet de mogelijkheid om internationaal vergelijkend onderzoek naar veranderingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Het betreft een dubbelbenoeming: de leerstoel is verbonden aan zowel de Afdeling Economie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) als aan het Instituut Bestuurskunde (Faculteit Governance and Global Affairs) van de Universiteit Leiden. Tijdens zijn oratie op vrijdag 7 juni 2019 in het Academiegebouw Leiden zal Olaf van Vliet de gevolgen van globalisering, migratie en technologische vooruitgang voor de arbeidsmarkt bespreken. Vervolgens zal hij ingaan op de vraag welke rol sociale zekerheid kan spelen in het accommoderen van deze arbeidsmarkteffecten.

Terug omhoog