Wetenschappelijk onderzoek

Instituut Gak stelt onderzoekers in staat om gedegen en innovatief onderzoek te verrichten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Naast een aantal langlopende, grootschalige onderzoeksprogramma’s worden ook onderzoeksvragen gesteld die met een kortlopende studie kunnen worden beantwoord.

De Raad van Advies van Instituut Gak adviseert het bestuur jaarlijks over belangrijke thema’s voor nieuw onderzoek. Zodoende verzekert Instituut Gak zich ervan aan te sluiten bij relevante vragen uit de praktijk van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. In samenspraak met de Wetenschappelijke Raad van de stichting vraagt Instituut Gak vervolgens per thema aan verschillende onderzoekers een onderzoeksvoorstel in te dienen. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt vervolgens de wetenschappelijke kwaliteit, de haalbaarheid en de prijs/kwaliteit-verhouding van de ingediende voorstellen en adviseert het bestuur over de toekenning ervan. Onderzoeksinstituten kunnen dus niet zelf subsidieverzoeken voor onderzoek indienen.