terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Dr. P.C.J. Oomens
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Begindatum:
Januari 2018

Arbeidsdeskundige handreiking werkgevers in de omgang met werkenden met veelvoorkomende psychische problemen

Een op de vijf werkenden heeft last van veelvoorkomende psychische problemen. Psychische problemen vormen een belangrijke belemmering voor deze mensen om aan het werk te blijven of hun werk op niveau te blijven doen. Hoewel werkgevers in Nederland grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het creëren van gezonde werkomstandigheden, het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, lijken zij in de praktijk onvoldoende te handelen. Om werknemers die kampen met veelvoorkomende psychische problemen inzetbaar te houden zijn aanpassingen in de werksituatienodig. Het ‘matchen’ van de arbeidsmogelijkheden van werknemers met de werkomstandigheden vormt de kernexpertise van arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundige speelt een belangrijke rol in het werkbehoud van werknemers die dreigen uit te vallen. Met dit onderzoek wordt enerzijds inzicht verworven in factoren in de werksituatie die bijdragen aan werkbehoud van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten en daarnaast wordt bijgedragen aan het verminderen van de handelingsverlegenheid van werkgevers in de omgang met werknemers met veelvoorkomende psychische problemen, zodat zij kunnen blijven functioneren in het werk en verzuim en uitval voorkomen worden. Door het ontwikkelen van een arbeidsdeskundige handreiking stelt het project arbeidsdeskundigen in staat hun werkgeversdienstverlening te optimaliseren en hun rol op het gebied van preventie te versterken.