Bezetting

De leerstoelen die Instituut Gak heeft ingesteld, worden als volgt bezet:

 • Prof. dr. P.W.C. Koning, Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Prof. dr. L. Heerma van Voss, Geschiedenis van de sociale zekerheid (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. P. Schoukens, Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht (Tilburg University)
 • Prof. dr. mr. H. van Meerten, Internationaal pensioenrecht (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. C. van Ewijk, Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen (Tilburg University)
 • Prof. dr. K.P. Goudswaard, Leer der sociale zekerheid (Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. T.E. Nijman, Pensioenbeheer en risicomanagement (Tilburg University)
 • Prof. dr. M. Heemskerk, Pensioenrecht (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Prof. dr. G.J. Vonk, Sociaal zekerheidsrecht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Prof. dr. mr. W.L. Roozendaal, Sociaal zekerheidsrecht (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Prof. dr. S. Brouwer, Sociale geneeskunde, in het bijzonder arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen (Rijksuniversiteit Groningen/UMCG)
 • Prof. dr. H. Wind, Sociale verzekeringsgeneeskunde (Universiteit van Amsterdam/AMC)
 • Prof. dr. J.C. Vrooman, Sociale zekerheid en (arbeids)participatie (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. D.J. van Vuuren, Economie en sociale zekerheid (Tilburg University)
 • Prof. dr. M.J. Keune, Sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen (Universiteit van Amsterdam/AIAS)

Het lectoraat dat door Instituut Gak is ingesteld, wordt bezet door:

 • Dr. P.C.J. Oomens, Arbeidsdeskundigheid (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)